مشاهده همه 16 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 12 24 36

تیغه اره آب صابونی آ ان ب مدل ۳۲*۲.۵*۲۵۰

11,500,000 ریال
مشخصات کاربری آهن جنس تیغه HSS اندازه تیغه ۳۲ ×۲.۵ × ۲۵۰ تعداد تیغه در بسته بندی ۱ عدد سایر

تیغه اره آب صابونی آ ان ب مدل ۳۲*۲.۵*۳۰۰

16,000,000 ریال
مشخصات کاربری آهن جنس تیغه HSS اندازه تیغه ۳۲ ×۲.۵ × ۳۰۰ تعداد تیغه در بسته بندی ۱ عدد سایر

تیغه اره آب صابونی آ ان ب مدل ۳۲*۲*۲۵۰

10,500,000 ریال
مشخصات کاربری آهن جنس تیغه HSS اندازه تیغه ۳۲ × ۲ × ۲۵۰ تعداد تیغه در بسته بندی ۱ عدد

تیغه اره آب صابونی آ ان ب مدل مدل ۳۲*۲.۵*۲۷۵

14,500,000 ریال
مشخصات کاربری آهن جنس تیغه HSS اندازه تیغه ۳۲ × ۲.۵ × ۲۷۵ تعداد تیغه در بسته بندی ۱ عدد

تیغه اره آب صابونی براق آ ان ب مدل ۳۲ * ۲.۰ *۲۵۰

10,500,000 ریال
مشخصات کاربری آهن جنس تیغه HSS اندازه تیغه ۳۲ × ۲ × ۲۵۰ تعداد تیغه در بسته بندی ۱ عدد

تیغه اره آب صابونی براق آ ان ب مدل ۳۲ * ۲.۵ *۲۵۰

11,500,000 ریال
مشخصات کاربری آهن جنس تیغه HSS اندازه تیغه ۳۲ × ۲.۵× ۲۵۰ تعداد تیغه در بسته بندی ۱ عدد سایر

تیغه اره آب صابونی براق آ ان ب مدل ۳۲ * ۲.۵ *۲۷۵

14,500,000 ریال
مشخصات کاربری آهن جنس تیغه HSS اندازه تیغه ۳۲ ×۲.۵ × ۲۷۵ تعداد تیغه در بسته بندی ۱ عدد سایر

تیغه اره آب صابونی براق آ ان ب مدل ۳۲ * ۲.۵ *۳۰۰

16,000,000 ریال
مشخصات کاربری آهن جنس تیغه HSS اندازه تیغه ۳۲ ×۲.۵ × ۳۰۰ تعداد تیغه در بسته بندی ۱ عدد سایر

تیغه اره آب صابونی دور تیتانیوم آ ان ب مدل ۳۲ * ۲.۰ *۲۵۰

11,000,000 ریال
مشخصات کاربری آهن جنس تیغه HSS اندازه تیغه ۳۲ × ۲ × ۲۵۰ تعداد تیغه در بسته بندی ۱ عدد

تیغه اره آب صابونی دور تیتانیوم آ ان ب مدل ۳۲ * ۲.۵ *۲۵۰

12,000,000 ریال
مشخصات کاربری آهن جنس تیغه HSS اندازه تیغه ۳۲ × ۲.۵ × ۲۵۰ تعداد تیغه در بسته بندی ۱ عدد

تیغه اره آب صابونی دور تیتانیوم آ ان ب مدل ۳۲ * ۲.۵ *۲۷۵

15,000,000 ریال
مشخصات کاربری آهن جنس تیغه HSS اندازه تیغه ۳۲ × ۲.۵ × ۲۷۵ تعداد تیغه در بسته بندی ۱ عدد

تیغه اره آب صابونی دور تیتانیوم آ ان ب مدل ۳۲ * ۲.۵ *۳۰۰

16,500,000 ریال
مشخصات کاربری آهن جنس تیغه HSS اندازه تیغه ۳۲ × ۲.۵ × ۳۰۰ تعداد تیغه در بسته بندی ۱ عدد

تیغه اره آب صابونی مشکی آ ان ب مدل ۳۲ * ۲.۰ *۲۵۰

11,500,000 ریال
مشخصات کاربری آهن جنس تیغه HSS اندازه تیغه ۳۲ × ۲ × ۲۵۰ تعداد تیغه در بسته بندی ۱ عدد

تیغه اره آب صابونی مشکی آ ان ب مدل ۳۲ * ۲.۵ *۲۵۰

12,500,000 ریال
مشخصات کاربری آهن جنس تیغه HSS اندازه تیغه ۳۲ × ۲.۵ × ۲۵۰ تعداد تیغه در بسته بندی ۱ عدد

تیغه اره آب صابونی مشکی آ ان ب مدل ۳۲ * ۲.۵ *۲۷۵

15,500,000 ریال
مشخصات کاربری آهن جنس تیغه HSS اندازه تیغه ۳۲ × ۲.۵ × ۲۷۵ تعداد تیغه در بسته بندی ۱ عدد

تیغه اره آب صابونی مشکی آ ان ب مدل ۳۲ * ۲.۵ *۳۰۰

17,000,000 ریال
مشخصات کاربری آهن جنس تیغه HSS اندازه تیغه ۳۲ × ۲.۵ × ۳۰۰ تعداد تیغه در بسته بندی ۱ عدد